10 – Стилови

Групу команди Styles у картици Home користимо за: аутоматско форматирање одређених група текста аутоматско прављење садржаја Стилове користимо тако што мишем обележимо жељену реч, део текста, ред или пасус, а затим кликнемо на одговарајући стил. Тада се тај стил аутоматски примењује на обликовање обележеног текста. У доњем примеру имамо текст спреман за обликовање и: На све обичне делове текста применићемо стил Normal За наслов ћемо искористити стил поглавља првог нивоа Heading 1 За поднаслове ћемо користити стилове Heading 2   У оквиру сваког скупа стилова, Word је предвидео скоро 30 различитих стилова за обликовање делова текста. Најчешће користимо: Нормалан (Normal) – користимо за обликовање обичног текста Наслов 1 -9 (Heading 1 – 9) – користимо за обликовање наслова поглавља, потпоглавља, итд. Пасус са листом (List Paragraph) – овакво обликовање ће имати сви пасуси у којима користимо листе или набрајања.   Битно је да се придржавамо хијерархије стилова за наслове поглавља јер Word при сачињавању садржаја, из текста купи те кључне речи, којима смо ми доделом одговарајућег стила дали на важности, и од њих прави садржај. Имамо више опција за рад са стиловима – коришћење готових скупова стилова, прављење нових стилова, измена постојећих стилова. Користимо предефинисане скупове стилова. До њих стижемо преко менија   Change Styles > Style Set      Сами обликујемо одређени део текста до најситнијих детаља, а затим кад смо задовољни можемо: направити нови стил који ће изгледати...

Read More