Издвајамо најбитније објекте које можемо уметати у текст:

  1. табеле
  2. слике
  3. облике
  4. хипервезе
  5. оквире са текстом

 

Поред ових елемената у менију Insert налазе се још и:

  • SmartArt – дијаграми који олакшавају организацију и визуелизацију података
  • Charts – графикони који вуку податке из Excel табела, те их за сада нећемо представљати
  • Header, Footer, Page Number – о чему смо причали у претходном поглављу
  • Word Art – ефекти са словима
  • Drop Cap – велико прво слово у пасусу, као што се види и на иконици
  • Equation – математичке једначине
  • Symbol – разне симболе (± © Δ ≥ ҩ )

У случају да на страници имамо више објеката, понекад је тешко изабрати жељени и померити га. Потражите у менију Home>Editing>Select>Selection Pane панел у којем одређујете видљивост објеката или редослед слојева у случају да се два објекта преклапају.