Category: Word

15 – Слике

Слике умећемо преко: Insert >Picture те избором путање до жељене слике или евентуално… директно из оставепутем Home>Clipboard>Paste>Paste Special>Bitmap Мени за уређивање слике се појављује на траци када мишем...

Read More

14 – Табеле

Уметање табеле вршимо : у менију Insert>Tables>Table>Insert Table где укуцавамо колики број колона и редова које желимо ако је у питању мања табела могуће је одмах мишем у менију изабрати структуру табеле Ако само...

Read More

13 – Уметање додатног садржаја

Издвајамо најбитније објекте које можемо уметати у текст: табеле слике облике хипервезе оквире са текстом   Поред ових елемената у менију Insert налазе се још и: SmartArt – дијаграми који олакшавају организацију и...

Read More

12 – Структура странице

Преламање текста: преламање речи могуће је укључити у иконици Hyphenation преламање колонa (у одељку текста са више колона), се врши постављањем Column Break на место где желимо да остатак текст пређе на почетак нове колоне...

Read More

11 – Подешавање странице

Подешавања су у картици Page Layout > Page Setup.  величина Иако има доста предефинисаних формата (letter, envelope, legal, различити А и B формати) уобичајено се поставља на А4.  оријентација портретна (усправно) пејзажна...

Read More

10 – Стилови

Групу команди Styles у картици Home користимо за: аутоматско форматирање одређених група текста аутоматско прављење садржаја Стилове користимо тако што мишем обележимо жељену реч, део текста, ред или пасус, а затим кликнемо на...

Read More

09 – Листе

За рад са листама користимо следећих пет иконица из менија Paragraph. симболичка листа нумеричка листа  листа са више нивоа смањи увлаку (ниво листе ): Shift+Tab повећај увлаку (ниво листе): Tab   Постоје две врсте листи:...

Read More

08 – Пасуси

Пасус или параграф је део текста одвојен тастером Enter. У Wordu је могуће видети све карактере које смо унели, кликом на такозвани Pilcrow симбол (¶) који се налази у горњем десном углу ове групе команди на траци. Када укључимо...

Read More

07 – Посебни текстуални ефекти

У менију за текстуалне ефекте налази се седам група ефеката. Нећемо се упуштати у детаљна подешавања сваког од њих, јер су подешавања прилично јасна сама по себи нпр. количина прозирности, замазаност сенке, удаљеност сенке од...

Read More

06 – Изглед слова (Font)

Отварањем детаљног менија видимо следећа подешавања: 1. Врста слова – помоћу које бирамо физички облик слова.Сваки скуп карактера има своје име, од којих су можда најпознатији Arial, Times New Roman или Comic Sans. Немају...

Read More

05 – Остава (Clipboard)

На картици Home>Clipboard се налазе опције за умножавaње података. Clipboard је место за привремено смештање података,  где се садржај може сместити помоћу комади Copy/Cut, а преузети одатле помоћу команде Paste. Овај концепт...

Read More

04 – Језик приказа и мерне јединице

Најпре треба направити разлику између језика појмова језик приказа (Display Language) се односи на термине које видимо на екрану приликом рада у Word апликацији. На овај начин мењамо само језик приказа  тј. само су појмови са...

Read More
Loading