Овде је објашњено како се користе поједини програми.