Градиво за тест можете преузети овде . Додатно се награђује ако извучете одговоре на питања у своју свеску. Питања за тест су:

 1. Навести (бар 5) улазне уређаје рачунара.
 2. Навести излазне уређаје рачунара.
 3. Навести јединице спољне меморије
 4. Навести (бар 6) саставне делове рачунара.
 5. Од чега се обично израђује кућиште рачунара.
 6. Шта тачно ради рачунарско напајање?
 7. Нацртати ознаку за наизменичну струју.
 8. Нацртати ознаку за једносмерну струју.
 9. Који су битни параметри рачунарског напајања?
 10. Навести (бар 3) заштите које напајање може да има.
 11. Која је функција UPS-a?
 12. Два најбитнија параметра UPS-a?
 13. У које све врсте енергије (бар 3) се може претворити ел. енергија?
 14. Помоћу које две компоненте хладимо рачунарске елементе?
 15. Које врсте сабирница имамо на матичној плочи?
 16. Од чега се састоји процесор?
 17. Нацртати таблицу истинитости за логичко И.
 18. Нацртати таблицу истинитости за логичко ИЛИ.
 19. Навести (бар 5) основне карактеристике процесора.
 20. Колико различитих комбинација нула и јединица можемо написати помоћу пола бајта.
 21. На шта се дели централна меморија?
 22. Које су 2 основне особине RAM меморије?
 23. Које су 2 основне особине ROM меморије?
 24. Чему служи BIOS?
 25. Колико нивоа кеш меморије знамо, и где се тачно који налази?
 26. Чему служи бафер код штампача?
 27. Где се налази виртуелна меморија и чему служи?

 

 

 


ОЦЕНЕ

Ово су  оцене са тестова заједно са оценама које добијате за рад на часу, свеке, домаће задатке, и слично.

презиме и име гр. 1 тр. 1 гр. 2 тр. 2 полугод. гр. 3 тр. 3 гр. 4 тр. 4
1 Балиновић М. 1 2 1 3 2 +++
2 Билановић Ј. 5 4 5 5 5 +++++
3 Бојић К. 5 3 5 4 5 ++
4 Богић В. 3* / 4 гр 3 4 (4)
5 Видовић Н. 2 4 1 5 3 5+++++
6 Вујчић Н. 1 1 1 1 1 +++
7 Гавриловић Р. 3 1 1 3 2 -++
8 Ђорђевић А. 2 1 1 2 2
9 Китановић Н. 2 1 2 4 3 +++
10 Константиновић А. 5 5 5 5 5
11 Манић Ј. 2 1 5 3 3 +++++
12 Мартић М. 1 2 2 3 2
13 Милановић Ђ. 3 3 5 3 4 +++
14 Митровић Е. 3 3 5 3 4 ++
15 Поповић П. 4 5 4 5 5 ++++
16 Радовић М. 5 5 4 5 5 5 ++++
17 Рендулић Ј. 2 4 2 3 3 +
18 Симовић Л. 1 3 3 4 3
19 Тејић М. 1 3 4 5 3 5+++++
20 Тејић С. 5+++++
21 Томић Ј. 5 5 4 4 4 +++
22 Урошевић М. 3 2 4 5 4 ++
23 Чавић С. 3 2 4 5 4 ++++
24 Чучковић С. 5 5 5 5 5 5+++++
25 Штрбац А. 2 2 3 5 3 ++++