Ово су ваше оцене са тестова из првог и другог тромесечја, заједно са оценама које добијате за рад на часу, свеке, домаће задатке, и слично.  У последњој колони су тренутно предвиђене оцене за полугодиште. Оцене је могуће поправити до краја недеље.

презиме и име градиво 1 тромесечје 1 градиво 2 тромесечје 2 полугодиште
1 Балиновић М. 1 2 1 3 2
2 Билановић Ј. 5 4 5 5 5
3 Бојић К. 5 3 5 4 5
4 Богић В. 3* / 4 гр3 4 (4)
5 Видовић Н. 2 4 1 5 3
6 Вујчић Н. 1 1 1 1 1
7 Гавриловић Р. 3 1 1 3 2
8 Ђорђевић А. 2 1 1 2 2
9 Китановић Н. 2 1 2 4 3
10 Константиновић А. 5 5 5 5 5
11 Манић Ј. 2 1 5 3 3
12 Мартић М. 1 2 2 3 2
13 Милановић Ђ. 3 3 5 3 4
14 Митровић Е. 3 3 5 3 4
15 Поповић П. 4 5 4 5 5
16 Радовић М. 5 5 4 5 5
17 Рендулић Ј. 2 4 2 3 3
18 Симовић Л. 1 3 3 4 3
19 Тејић М. 1 3 4 5 3
20 Томић Ј. 5 5 4 4 4
21 Урошевић М. 3 2 4 5 4
22 Чавић С. 3 2 4 5 4
23 Чучковић С. 5 5 5 5 5
24 Штрбац А. 2 2 3 5 3

 

Тест је планиран за 18. јануар, а ко жели може да одговара и 11. јануара. Материјал за учење можете скинути овде.

Испод имате  питања. Тест је кратак и очекују се кратки одговори. Ко извуче питања и одговоре у свеску, добија додатне поене.

 1. Од чега се састоји механички уређај?
 2. За шта користе струју електрични, а за шта електронски уређаји?
 3. Шта је паскалина и кад је направљена?
 4. Шта је Готфрид Лајбниц открио везано за бинарни систем.
 5. Ко је и када направио прототип машине за рад са полиномима.
 6. Да ли се данас користе механички рачунари и за шта?
 7. Шта је Холеротива машна користила за унос података?
 8. Шта је и када осмислио Конрад Зус?
 9. Колико је трајало множење два броја на Харвардовом рачунару из 1937?
 10. Наведи три кључне операције Булове алгебре.
 11. Шта је донео прелазак са декадног на бинарни систем?
 12. Чиме су први рачунари остваривали бинарну логику?
 13. Шта је релеј?
 14. Навести пример операције логичко И са 2 улазна параметра. Нацртати табелу.
 15. Нацртати електрично коло које реализује операцију логичко И са 2 улаза.
 16. Навести пример операције логичко ИЛИ са 2 улазна параметра. Нацртати табелу.
 17. Нацртати електрично коло које реализује операцију логичко ИЛИ са 2 улаза.
 18. Који елементи чине основу рачунара прве генерације?
 19. Који елемент чине основу рачунара друге генерације?
 20. Који елемент чине основу рачунара треће генерације?
 21. Шта је интегрисано коло?
 22. Шта чини основу данашњих рачунара и када је направљено?
 23. Шта карактерише пету генерацију рачунара?
 24. Шта је податак?
 25. Шта је знање?
 26. Шта нам омогућава разумевање?
 27. Шта је информациони систем?
 28. Које се радње могу обављати над информацијама?
 29. Од чега се састоји један информациони систем?
 30. Шта је база података?
 31. Шта проучава информатика?
 32. Шта све обухвата рачунарство?
 33. Шта је рачунарски систем?
 34. Од чега је састављен рачунарски систем?
 35. Навести примере рачунара специјалне намене.