Листа питања за тест

 

 1. Од чега се састоји механички уређај?
 2. За шта користе струју електрични, а за шта електронски уређаји?
 3. Шта је паскалина и кад је направљена?
 4. Шта је Готфрид Лајбниц открио везано за бинарни систем.
 5. Ко је и када направио прототип машине за рад са полиномима.
 6. Да ли се данас користе механички рачунари и за шта?
 7. Шта је Холеритова машна користила за унос података?
 8. Шта је и када осмислио Конрад Зус?
 9. Колико је трајало множење два броја на Харвардовом рачунару из 1937?
 10. Наведи три кључне операције Булове алгебре.
 11. Шта је донео прелазак са декадног на бинарни систем?
 12. Чиме су први рачунари остваривали бинарну логику?
 13. Шта је релеј?
 14. Који елементи чине основу рачунара прве генерације?
 15. Који елемент чине основу рачунара друге генерације?
 16. Који елемент чине основу рачунара треће генерације?
 17. Шта је интегрисано коло?
 18. Шта чини основу данашњих рачунара и када је направљено?
 19. Шта карактерише пету генерацију рачунара?
 20. Шта је податак?
 21. Шта је знање?
 22. Шта омогућава разумевање?
 23. Шта је информациони систем?
 24. Које се радње могу обављати над информацијама?
 25. Шта сачињава један информациони систем?
 26. Шта је база података?
 27. Шта проучава информатика?
 28. Шта све обухвата рачунарство?
 29. Шта је рачунарски систем?
 30. Од чега је састављен рачунарски систем?
 31. Навести примере рачунара специјалне намене.