01 – Титлови

За титловање користимо програм Aegisub који можемо скинути овде. Пронађите верзију која одговара вашем оперативном систему, вероватно је то Windows 64-bit.   У програм се одвојено учитава: текстуална датотека (Branko...

Read More

05 – Палета Tools

На овој палети налази се више група алата. Подсећамо да се мени са додатним алаткама из те групе отвара кликом десног тастера миша на сваку од иконица. Такође напомињемо да се пречице на тастатури не понашају увек  једнако за...

Read More

04 – Изглед екрана

View У овој групи одређујемо: увећање и умањење прегледа радног платна (Zoom) за шта се препоручује коришћење пречица на тастатури (тастер  Ctrl у комбинацији са тастером плус или минус) шта ће се од помоћних елемената видети на...

Read More

03 – Алати за обраду слике

Edit Ово је мени за уређивање слике. Од битних опција ту су: Undo, Redo – Чију меморију можемо подесити у жељеном броју корака. Photoshop може памтити и стотине корака унатраг. Листу извршених нaредби имамо у прозору...

Read More

02 – Рад са датотекама

File   Постојећу датотеку отварамо командом Open, док нову правимо командом New. Препоручује се да не мењате понуђене опције осим : Name – име датотеке Width – ширина слике у пикселима Height – висина слике у пикселима У...

Read More

01 – Радна површина

Кад  покренемо Photoshop видимо следеће елементе: трака главног менија трака са опцијама алата плутајуће палете алата радна површина     У главном менију имамо стандарде групе команди из којих издвајамо најбитније:...

Read More

15 – Слике

Слике умећемо преко: Insert >Picture те избором путање до жељене слике или евентуално… директно из оставепутем Home>Clipboard>Paste>Paste Special>Bitmap Мени за уређивање слике се појављује на траци када мишем...

Read More

14 – Табеле

Уметање табеле вршимо : у менију Insert>Tables>Table>Insert Table где укуцавамо колики број колона и редова које желимо ако је у питању мања табела могуће је одмах мишем у менију изабрати структуру табеле Ако само...

Read More

13 – Уметање додатног садржаја

Издвајамо најбитније објекте које можемо уметати у текст: табеле слике облике хипервезе оквире са текстом   Поред ових елемената у менију Insert налазе се још и: SmartArt – дијаграми који олакшавају организацију и...

Read More

12 – Структура странице

Преламање текста: преламање речи могуће је укључити у иконици Hyphenation преламање колонa (у одељку текста са више колона), се врши постављањем Column Break на место где желимо да остатак текст пређе на почетак нове колоне...

Read More

11 – Подешавање странице

Подешавања су у картици Page Layout > Page Setup.  величина Иако има доста предефинисаних формата (letter, envelope, legal, различити А и B формати) уобичајено се поставља на А4.  оријентација портретна (усправно) пејзажна...

Read More

10 – Стилови

Групу команди Styles у картици Home користимо за: аутоматско форматирање одређених група текста аутоматско прављење садржаја Стилове користимо тако што мишем обележимо жељену реч, део текста, ред или пасус, а затим кликнемо на...

Read More
Loading