За титловање користимо програм Aegisub који можемо скинути овде. Пронађите верзију која одговара вашем оперативном систему, вероватно је то Windows 64-bit.

 

У програм се одвојено учитава:

 • текстуална датотека (Branko Kockica.txt) коју треба најпре да направимо и у њу, ред по ред, упишемо сав текст који желимо у титловима
 • видео датотека  ( Branko Kockica.mp4 )

 

Прозор програма је подељен на три дела:

 • видео панел- у коме видимо тренутни приказ синхронизованог текста
 • аудио панел – црна трака где видимо амплитуду звучног сигнала обележену светло зеленом бојом. На овој траци помоћу миша означавамо време почетка и краја сваког реда титла. Када на временској оси отприлике лоцирамо почетак и крај певања које одговара првом реду текста, обележавамо овај део мишем тако што:
  •  поставимо курсор миша на почетно време и притиснемо леви тастер миша
  • држећи тастер миша притиснут, вучемо га на десно све до места где смо проценили да је завршно време
  • отпуштамо тастер миша

Почетни тренутак је обележен црвеном вертикалном линијом, док плава вертикална линија означава завршно време. Позиције линија можемо да штелујемо повлачењем миша, и на крају је потребно да кликнмо на  зелену иконицу (√) за штриклирање. Фиокус програма се тада аутоматски помера на нови ред титла. Тада је потребно испратити где су се помериле црвена и плава линија, наштеловати им позиције, итд. У случају да имао доста текста, могуће га је сложити у два реда комбинацијом тастера Shift+Enter.

 • текстуални део

Рад у програму је објашњен на кратком примеру који можете погледати у видеу: