а)      у горњем реду се налазе:

 • линија брзог приступа где се налазе команде које често користимо:  опозови (Undo) и понови (Redo) радњу
 • насловна трака – име радног документа
 • алати за рад са прозором Word програма

б)  у наредном реду се налази:

 • главна трака са алатима, унутар које су
 • картице (табови), унутар којих су
 • групе команди, унутар којих су појединачне команде


 

в) у централном делу се налази:

 • лењири
 • радна површина
 • клизачи (вертикални и хоризонтални)
 • тачка уметања, која није исто што и показивач миша

г)   на самом дну су:

 • трака стања у којој Word исписује поруке o:
 • броју страница
 • броју речи у изабраном делу текста
 • тренутно активном речнику
 • врсте прегледа радног листа
 • део за контролу увећања или смањења приказа радне површине