У менију за текстуалне ефекте налази се седам група ефеката. Нећемо се упуштати у детаљна подешавања сваког од њих, јер су подешавања прилично јасна сама по себи нпр. количина прозирности, замазаност сенке, удаљеност сенке од текста, угао сенке, тип и дебљина линија ивица, итд.. Препустићемо вамо да сами испробате сваки од њих, а у доњем тексту даћемо само примере како поејдини ефекти изгледају и описати појмове у најкраћим цртама.

1. Попуна текста (Fill) у којој одређујемо да ли ће текст бити испуњен једнобојно(Solid Fill) или преливом боја (Gradient), и у којој мери ће бити прозиран (Transparency).

2. Обриси текста (Text Outline) – где одређујемо боју ивица и прелив боја обриса текста.

3. Стил обриса (Outline Style) – где одређујемо врсту линије којом се исцртавају обриси текста

4. Сенка

5. Одраз:

6. Сјај:

7. 3Д обликовање:


 

Што се тиче напредних подешавања поменућено неколико појмова:

1. размера (Scale) се дефинише у процентима, по хоризонталној оси, при чему се цело поље са текстом развлачи или сабија.

2. размак између знакова (Spacing) одређује простор између знакова. Слова се могу наместити да буду размакнута или збијена за одређени број тачкица.

3. позиција текста има исти ефекат као и субскрипт и суперскрипт, само што се може одредити тачно одступање (опет у тачкицама) у односу на главну линију текста

4. међусловни размак (Kerning) служи за фино подешавање размака између слова специфичног облика. Он дозвољава да једно слово уђе у поље другог слова када постоји могућност за то и када  такав размак природније изгледа.