Групу команди Styles у картици Home користимо за:

 • аутоматско форматирање одређених група текста
 • аутоматско прављење садржаја

Стилове користимо тако што мишем обележимо жељену реч, део текста, ред или пасус, а затим кликнемо на одговарајући стил. Тада се тај стил аутоматски примењује на обликовање обележеног текста. У доњем примеру имамо текст спреман за обликовање и:

 1. На све обичне делове текста применићемо стил Normal
 2. За наслов ћемо искористити стил поглавља првог нивоа Heading 1
 3. За поднаслове ћемо користити стилове Heading 2

 

У оквиру сваког скупа стилова, Word је предвидео скоро 30 различитих стилова за обликовање делова текста. Најчешће користимо:

 • Нормалан (Normal) – користимо за обликовање обичног текста
 • Наслов 1 -9 (Heading 1 – 9) – користимо за обликовање наслова поглавља, потпоглавља, итд.
 • Пасус са листом (List Paragraph) – овакво обликовање ће имати сви пасуси у којима користимо листе или набрајања.

 

Битно је да се придржавамо хијерархије стилова за наслове поглавља јер Word при сачињавању садржаја, из текста купи те кључне речи, којима смо ми доделом одговарајућег стила дали на важности, и од њих прави садржај. Имамо више опција за рад са стиловима – коришћење готових скупова стилова, прављење нових стилова, измена постојећих стилова.

 • Користимо предефинисане скупове стилова. До њих стижемо преко менија
    Change Styles > Style Set

 

 

 •  Сами обликујемо одређени део текста до најситнијих детаља, а затим кад смо задовољни можемо:
  • направити нови стил који ће изгледати као тај део текста, тако што ћемо да кликнемо на стрелицу која отвара пуни мени стилова и изабрати: Save Selection as a New Quick Style

  • изменити већ постојећи стил тако да покупи обликовање са обележеног дела текста, десним кликом на неки од стилова и избором опције опцију Update to Match Selection.

 

 

Увек је могуће кликнути на име било ког стила и изабрати опцију Modify којом улазимо у мени за измену обликовања тога стила.

 


 

Након уметања броја страница, можемо приступити уметању садржаја. Обично се за њега  обезбеди празна прва страна помоћу Page Break-a, те се садржај умеће пре те ознаке путем:

References> Table of Contents

Ако сте правилно користили стилове, садржај ће се аутоматски правити. Након измена потребно га је ажурирати десним кликом миша и избором опције:

Update Filed>Update Entire Table