Подешавања су у картици Page Layout > Page Setup.

 1.  величина
  Иако има доста предефинисаних формата (letter, envelope, legal, различити А и B формати) уобичајено се поставља на А4.
 2.  оријентација
  • портретна (усправно)
  • пејзажна (положено)
 3. маргине су празан простор између ивице текста и руба странице. Уобичајено су постављене на 25,4 mm (1 инч)  у односу на ивице странице. Поред предефинисаних (уске, нормалне, широке) можемо поставити сваку од маргина на тачно жељену вредност
  • путем лењира
  • из менијa

Такође, укључивањем опције Gridlines у менију View>Show, можемо видети део странице који ће бити попуњен текстом са тако одабраним маргинама.

 

 1. број колона. Од понуђених опција имамо:
  • симетричан распоред (једна, две или три)
  • слободан распоред (лева, десна)

У симетричном распореду се ширине колона и размак, аутоматски усклађују, док је у слободном распореду могуће поставити жељене вредности путем менија или лењира и опције Move Column: