Преламање текста:

  1. преламање речи могуће је укључити у иконици Hyphenation
  2. преламање колонa (у одељку текста са више колона), се врши постављањем Column Break на место где желимо да остатак текст пређе на почетак нове колоне
  3. прелом странице вршимо уметањем Page Break на место где желимо да остатак текста пређе на почетак нове странице
  4. Ако желимо да различито форматирамо делове странице, нпр. да у горњем делу странице имамо 2 колоне, а у доњем три, потребно је поделити страницу на одељке постављањем Continuous Break.

Када укључимо приказ специјалних знака, видећемо овде преломе обележене горњим симболима. У случају мањка простора понекад је могуће да се ове ознаке визуелно загубе и не буду видљиве, иако сте их поставили.

 

 

 

Како се очекује да се одређени део садржаја на страницама не мења, оне су издељене на логичке целине:

Header – заглавље
Footer – подножје

У овим деловима могу се поставити бројеви страница, лого предузећа, назив текућег поглавља, итд. У режим за уређивање заглавља и подножја улази се двоструким кликом на те делове странице, а може се изаћи из њега двоструким кликом на део странице предвиђен за писање текста.

 

 

Приметићете да се приликом уласка у овај режим на главној траци појављује нова картица Design, која се налази у потпуно новој супер-картици Header & Footer Tools која је обојена у зелено. Све команде за уређивање подножја и заглавља се налазе у овој новој групи, и све команде за уређивање садржаја које убудуће будемо уметали (слике, табеле, итд) ће се смештати у истим оваквим посебним супер-картицама. Наравно, да би се група команди појавила, потребно је најпре кликнути на тај елемент у тексту.

 

Од битних ствари у менију Header & Footer Tools>Design>, налазе се комаде за:

  • Header & Footer>Page Number – За уметање бројева страница.
  • Options>Different Odd &Even Pages – Штиклирањем ове опције говоримо програму да ће заглавља и подножја бити различита на парним и непарним страницама, што нам дозвољава различито подешавања позиције бројева страна за укоричен текст.
  • Navigation>Link To PreviousОва опција има сличну функцију као претходна, само што је реч о страницама које припадају двема секцијама текста. Опција увезује текућу секцију текста са претходном, што се тиче садржаја који ће се налазити у заглављу и подножју.