01 – Титлови

За титловање користимо програм Aegisub који можемо скинути овде. Пронађите верзију која одговара вашем оперативном систему, вероватно је то Windows 64-bit.   У програм се одвојено учитава: текстуална датотека (Branko Kockica.txt) коју треба најпре да направимо и у њу, ред по ред, упишемо сав текст који желимо у титловима видео датотека  ( Branko Kockica.mp4 )   Прозор програма је подељен на три дела: видео панел- у коме видимо тренутни приказ синхронизованог текста аудио панел – црна трака где видимо амплитуду звучног сигнала обележену светло зеленом бојом. На овој траци помоћу миша означавамо време почетка и краја сваког реда титла. Када на временској оси отприлике лоцирамо почетак и крај певања које одговара првом реду текста, обележавамо овај део мишем тако што:  поставимо курсор миша на почетно време и притиснемо леви тастер миша држећи тастер миша притиснут, вучемо га на десно све до места где смо проценили да је завршно време отпуштамо тастер миша Почетни тренутак је обележен црвеном вертикалном линијом, док плава вертикална линија означава завршно време. Позиције линија можемо да штелујемо повлачењем миша, и на крају је потребно да кликнмо на  зелену иконицу (√) за штриклирање. Фиокус програма се тада аутоматски помера на нови ред титла. Тада је потребно испратити где су се помериле црвена и плава линија, наштеловати им позиције, итд. У случају да имао доста текста, могуће га је сложити у два реда комбинацијом тастера Shift+Enter. текстуални део Рад у...

Read More