Темпо композиције можемо исказати на два начина:

• текстуално – договореним терминима за темпо (Adagio, Andante, Presto, итд).
• бројчано – ова величина се обележава BPM (beats per minute – откуцаја у минуту) и обично одређује број четвртина у једном минуту. Ознака за темпо од 120 BMP значи да имамо 120 откуцаја у једном минуту (два у једној секунди). Уобичајено је да се откуцаји везују за ¼ ноте. Док су текстуалне ознаке описне и приближне, бројчане су врло прецизне.

При прављењу нове партитуре подразумевани темпо композиције је 120 BPM, и у једном од почетних менија имамо могућност да га променимо. Потребно је да штиклирамо ознаку Tempo и да у поље укуцамо жељени број за BPM. На почетку празне партитуре се затим појављује ознака за темпо (слика десно).

Ако желимо да дефинишемо другачији темпо за различите делове композиције, имамо четири начина:

  • кликом на главу ноте изаберемо ноту од које желимо да променимо темпо а затим:
    • кликнемо Alt+t на тастатури
    • у главном менију одаберемо опцију Add>Text>Tempo Marking
    • у палети Tempo, пронађемо одговарајући симбол и кликнемо на њега двоструким кликом
  • из палете темпо превучемо одговарајућу ознаку директно на главу жељене ноте

Двоструким кликом на ознаку за темпо улазимо у режим за измену садржаја, и преко тастатуре уносимо жељену бројчану вредност за BPM. Поред саме бројчане вредности, могуће је унети и текстуалну ознаку.

Програм не препознаје текстуалне ознаке и оне имају значај само за нас или при штампању. Могуће је и потпуно уклонити бројчану вредност и оставити само текст. У том случају, за накнадну промену темпа, потребно је:
• кликнути на текстуалну ознаку за темпо
• отворити Inspector панел
• дештиклирати опцију Fоllow Text
• променити вредност за BPM.
На тај начин могуће је да у партитури стоји видљива само ознака Andante, а да ми у позадини мењамо темпо у жељеном опсегу, нпр од 75 BPM do 85 BPM.

Дештиклирањем опције Visible у Inspector панелу могуће je уклонити ознаке за темпо из штампане верзије партитуре. Ово нам је опција потребна када израђујемо потепену промену темпа. При том користимо следећу технику.

1. Ознаку ritardando и accelerando постављамо у партитуру као обичан текст, који нема никакву функцију сем да се види при штампању. То радимо тако што из палете Text извучемо симбол System Text , спустимо га на одговарајућу ноту и упишемо жељену ознаку.

2. Саму промену темпа вршимо његовим подешавањем на неколико места. Постављамо ознаке за темпо на појединачне тактове (или евентуално саме ноте), док не добијемо ефекат постепеног успоравања или убрзавања. У примеру на слици смо поставили три ознаке које треба да изазову утисак постепеног успоравања темпа са 120 BPM на 100 BPM.

3. Како велики број ових ознака чини партитуру непрегледном, пожељно је да оне не виде у штампаној верзији.


Како опције за постепену промену темпа нема у тренутној верзији програма, развијен је додатак (plugin) за ту сврху, али он не ради задовољавајуће. Сам plugin можете скинути овде (MuseScore_TempoChanges-2.3.1), а о инсталацији додатака можете прочитати овде.