Тест је заказан је за уторак 20.октобар. Сва питања можете поставити путем е-поште или током редовних часова Математика/Информатике. Тест се односе на лекције које смо до сада радили, а које су дате у докменту приложеном у задтаку 1. Како има доста градива, договорени су могући задаци:

 • теоријска питања ( везана само за болдоване ставке у прве две лекције)
 • цртање графика (Друга половина лекције 4.  Пример 2 и упутство које је дато изнад у осам тачака.)
 • експоненцијални запис броја (Табела у лекцији 5. Пребацивање записа из прве у трећу колону и обратно.)
 • СИ префикси (Лекција 8, две табеле са примерима на страници 8.)
 • пребацивање броја из декадног у бинарни запис и обратно (лекција број 9)

 

 


Када пишете нови mail, не заборавите да стaвите Subject ( нпр: Informatika II – zadatak 7). Ако одговарате на mail, аутоматски ће се уписати Subject.  Ако шаљете документе водите рачуна о имену документа, напишите ко је урадио и шта је урадио (Petrovic Sasa – zadatak 7).  Домаћи задаци који су задати доле се раде у свесци. Рад у свесци треба насловити бројем задатка, уписати датум и иницијале, на крају сликати телефоном и послати у прилогу е-поште.

 


 

Прво тромесечје(октобар)

Материјал за читање можете преузети овде.

 

 


 

Задатак 1 (урадити до 13. марта)

 

Материјал за читање можете преузети овде.

У свесци написати пуне одговоре на следећа питања из прве две лекције:

1. Од чега се састоји механички уређај?
2. За шта користе струју електрични, а за шта електронски уређају?
3. Шта је паскалина и кад је направљена?
4. Шта је Готфрид Лајбниц открио везано за бинарни систем.
5. Ко је и када направио прототип машине за рад са полиномима.
6. Да ли се данас користе механички рачунари и за шта?
7. Ко је био Мика Петровић Алас?
8. Шта је Холеротива машина користила за унос података?
9. Шта је и када осмислио Конрад Зус?
10. Описати рачунар који је Ајкен конструисао 1937?


Задатак 2 (урадити до 17. марта)

 

У свесци написати пуне одговоре на следећа питања из друге лекције:

1. Наведи три кључне операције Булове алгебре.
2. Шта је донео прелазак са декадног на бинарни систем?
3. Чиме су први рачунари остваривали бинарну логику?
4. Шта је релеј?

 


Задатак 3 (урадити до 24. марта)

 

У свесци написати пуне одговоре на следећа питања из треће лекције:

1. Који елементи чине основу рачунара прве генерације?
2. Који елемент чине основу рачунара друге генерације?
3. Који елемент чине основу рачунара треће генерације?
4. Шта је интегрисано коло?
5. Шта чини основу данашњих рачунара и када је направљено?
6. Шта карактерише пету генерацију рачунара?


 

Задатак 4 (урадити до 1.априла)

У свесци написати пуне одговоре на следећа питања из четврте лекције:

1. Шта је податак?
2. Шта је информација?
3. Шта је знање?
4. Шта је разумевање?
5. Шта је мудрост?

 


 

Задатак 5 (урадити до 18.априла)

У свесци написати пуне одговоре на следећа питања из пете лекције:

 

 1. Које се радње могу обављати над информацијама?
 2. Шта сачињава један информациони систем?
 3. Шта је база података?

 

Задатак 6 (урадити до 24.априла)

У свесци написати пуне одговоре на следећа питања из шесте и седме лекције:

 

 1. Шта проучава информатика?
 2. Шта све обухвата рачунарство?
 3. Шта је рачунарски систем?
 4. Од чега је састављен рачунарски систем?
 5. Навести примере рачунара специјалне намене.

 


Тест

 

Тест је предвиђен за 25.мај. Градиво се налази у документу у задатку 1.

У оквиру 6 домаћих задатака имате 33 питања, која ће бити на тесту. Очекују се кратки одговори – дужине једне реченице.

 


Оцене

 

инф презиме и име тест т2 т3 т4 тест закљ
1 Банда 3 1 1   2- 2
2 Блануша 5 4 5 5   5^4 5
3 Васић 3 4 1     2
4 Глушица 4,5 1 1     2
5 Драгосављевић 3 4 1 1   5 3
6 Ђорђевић   1   1 1
7 Илић 2 3 1   4+ 3
8 Јовановић А. 1 2 1   1 1
9 Јовановић В. 2 3 1   1+ 2
10 Јовановић Д. 1 1 5   2- 2
11 Јончић 3 2 1>2   2^1 2
12 Јосифоски 2 1 5 4   1 3
13 Мићановић 4 5 5   5 5
14 Михајловић 3 1>5 5   2 4
15 Мишковић 1 1 2 2   2
16 Младеновић 3 5 5   4 4
17 Николић Је. 3 5 1 3 5- 3
18 Николић Јо. 2 1 3   1 2
19 Опсеница 4 2 1 1 3+ 2
20 Пршић 2 4 3 5 5 4
21 Симовић 1 3 1>3   1 2
22 Стакић 1 2 1   2 2
23 Станковић 2 1 1   2 2
24 Стевић 3 1 1 2 1+ 2
25 Стојановић 2 3   1 2
26 Шутић 4 5 5   4 5