Тест је заказан је за уторак 20.октобар. Сва питања можете поставити путем е-поште или током редовних часова Математика/Информатике. Тест се односе на лекције које смо до сада радили, а које су дате у докменту приложеном у задтаку 1. Како има доста градива, договорени су могући задаци:

 • теоријска питања ( везана само за болдоване ставке у прве две лекције)
 • цртање графика (Друга половина лекције 4.  Пример 2 и упутство које је дато изнад у осам тачака.)
 • експоненцијални запис броја (Табела у лекцији 5. Пребацивање записа из прве у трећу колону и обратно.)
 • СИ префикси (Лекција 8, две табеле са примерима на страници 8.)
 • пребацивање броја из декадног у бинарни запис и обратно (лекција број 9)

 

 


Када пишете нови mail, не заборавите да стaвите Subject ( нпр: Informatika II – zadatak 7). Ако одговарате на mail, аутоматски ће се уписати Subject.  Ако шаљете документе водите рачуна о имену документа, напишите ко је урадио и шта је урадио (Petrovic Sasa – zadatak 7).  Домаћи задаци који су задати доле се раде у свесци. Рад у свесци треба насловити бројем задатка, уписати датум и иницијале, на крају сликати телефоном и послати у прилогу е-поште.

 


 

Задатак 1 (септембар)

Материјал за читање можете преузети овде.

 

У свесци одговорите на задата питања из прве две лекције:

 1. Шта је физичка величина?
 2. Шта је мерење?
 3. Навести 7 основних мерних јединица.
 4. Невести 7 изведених мерних јединица са посебним именима.
 5. Шта је физички закон.
 6. Навести име и текст једног физичког закона.

 

 


 

Задатак 2 (септембар)

 

Лекција 3:

Нaцртати график линеарне функције y=2x-3.  Најпре нацртати и попунити табелу (какву имамо у примеру два) за неколико изабраних вредности променљиве x.

Лекција 4:

Ваздушни притисак је у 6 сати ујутру износио 1010 милибара, у подне је порастао на 1016 милибара, док је у 14 часова нагло пао на 1000 милибара, и достигао најнижу вредност у 18 часова од 994 милибара. Графички представити ову промену.

 

 


 

Задатак 3 (септембар)

 

Преписати тачну дефиницију експоненцијалног броја, погледати примере у табели испод и урадити у свесци следећи задатак:

Запиши помоћу експоненцијалног записа:

 

 • 40
 • 750
 • 9200
 • 120.000.000
 • 16 милијарди

 

 


 

Задатак 4 (септембар)

 

Преписати у свесци део табеле везан за префиксе мили, кило, мега, гига и тера.

 

Помоћу СИ префикса изразити следеће вредности:

 • 70.000  њутна
 • 580 хиљада паскала
 • два милиона и двеста хиљада џула
 • осамсто милиона бајта
 • две и по милијарде херца

Задатак 5 (октобар)

 

У свесци поступно урадити следеће задтаке.  Записати у  бинарном систему следеће декадне бројеве:

 • 5
 • 15
 • 30
 • 45
 • 90

 

Задатак 6 (октобар)

 

У свесци поступно урадити следеће задтаке.  Записати у  декадном систему облику следеће бинарне бројеве:

 • 110
 • 1101
 • 11010
 • 101101
 • 1011010

Задатак 7 (октобар)

 

У свесци написати правила цртања графика зависноти физичких величина и дати пример са измишљеним вредностима.

 


 

 

Оцене

 

презиме и име тест 1
1 Банда 3
2 Блануша 5^4
3 Васић 3
4 Глушица 4^5
5 Голеш *
6 Драгосављевић 3^4
7 Ђорђевић
8 Илић 2
9 Јовановић А. 1
10 Јовановић В. 2
11 Јовановић Д. 1
12 Јончић 3+
13 Јосифоски 2^1
14 Мићановић 4
15 Михајловић 3
16 Мишковић 1
17 Младеновић 3
18 Николић В.
19 Николић Je. 3
20 Николић Jo. 2
21 Опсеница 4+
22 Пршић 2
23 Радоњић 2+
24 Симовић 1
25 Спасојевић
26 Стакић 1
27 Станковић 2
28 Стевић 3
29 Стојановић
30 Шутић 4