Када пишете нови mail, не заборавите да стaвите Subject ( нпр: Informatika II – zadatak 7). Ако одговарате на mail, аутоматски ће се уписати Subject.  Ако шаљете документе водите рачуна о имену документа, напишите ко је урадио и шта је урадио (Petrovic Sasa – zadatak 7).  Домаћи задаци који су задати доле се раде у свесци. Рад у свесци треба насловити бројем задатка, уписати датум и иницијале, на крају сликати телефоном и послати у прилогу е-поште.

 


 

Задатак 1 (септембар)

Материјал за читање можете преузети овде.

 

У свесци нацртати дијаграм поделе софтвера са прве стране.

 

 


 

Задатак 2 (септембар)

 

Објаснити у по једној реченици, сваку ставку са дијаграма из претходног задатка.

 

 


 

Задатак 3 (септембар)

 

Пописати апликације које користите на рачунару за своје потребе.

 


Задатак 4 (октобар)

 

У свесци написати превод следећих енглеских термина и позајмљеница, користећи искључиво наше речи:

 

 • processor
 • hardware
 • software
 • utility
 • applicate
 • internet
 • burning
 • anti
 • virus
 • driver
 • micro
 • code
 • kernel
 • shell
 • user
 • interface
 • visual
 • basic
 • windows
 • operating
 • system
 • server
 • prompt
 • pad
 • score

Задатак 5 (октобар)

 

У свесци написати превод следећих енглеских термина и позајмљеница, користећи искључиво наше речи:

 

 • tools
 • excel
 • counter
 • strike
 • tomb
 • raider
 • hitman
 • design
 • media
 • access
 • earth
 • proprietary
 • license
 • agreement
 • repetitive
 • stress
 • injury
 • vision
 • syndrome
 • attachment
 • drop
 • peer
 • torrent
 • defender
 • update

Задатак 6 (октобар)

Нацртати дијаграме p2p и cloud система размене података.

 


Задатак 7 (октобар)

 

Покренути command prompt (у Windows-u је то Run>CMD).

На D диску направити директоријум и назвати га својим именом.

У њему направити текстуални фајл који треба назвати својим именом и у њега уписати текст са слике (такође користити своје име).

Усликати цео поступак у командом екрану, усликати изглед тог директоријума  из File Explorer-a, усликати садржаја датотеке отворене у Notepad-u и послати те слике:

 

 

За рад у CMD користити команде change, remove, make directory, итд:

 

команда фунција
C: промена радне партиције
D: промена радне партиције
dir излистава све директоријуме и фајлове у радном директоријуму
cd.. пењемо се у директоријум изнад тренутног
cd marko улазимо у директоријум marko
md marko правимо нови директоријум по именом marko
rd marko бришемо директоријум marko
> уписује текст у датотеку

 


Питања за први тест.

 

За већину питања се очекују кратки одговори од једне-две реченице. Ко није радио тест, треба да извуче одговоре у свеску.

 

 1. Подела системског софтвера?
 2. Шта је микрокод?
 3. Објасни две главне компоненте оперативног система.
 4. Управљачки програми?
 5. Језички процесори?
 6. Услужни програми?
 7. Основне функције оперативног система?
 8. Подела оперативних система и примери?
 9. Програми за компоновање и обраду звука, презентације, рад са табелама
 10. Програми за мултимедију, цртање, рад са базама података
 11. Програми за видео, рад са текстом и повезивање на интернет.
 12. Програми за научне потребе, припрему за штампу и игрице.
 13. Подела софтвера према начину дистрибуције?
 14. Шта је ергономија?
 15. CVS?
 16. RSI?
 17. Најважнија правила рада на рачунару?
 18. Шта су вируси?
 19. Шта раде вируси?
 20. Како се шире вируси?
 21. Разлика између cloud и P2P система размене фајлова? Скицирај.
 22. Примери cloud и P2P сервиса?
 23. Које две софтверске компоненте користимо за заштиту од вируса?
 24. Која правила поштујемо да бисмо се штитили од вируса?

 


Материјал за читање и вежбање током мини распуста (новембар)

 

Овде можете наћи питања и градиво за проверу знања практичним радом на рачунару.

 

 


Материјал за читање и вежбање током зимског распуста (децембар)

 

Овде можете наћи градиво за усмено одговарање. Реч је о програмима за обраду текста. Овај део градива се одговара усмено.

 

По договору, од уторка почињенмо са проверама знања. Имате два различита дела градива за која се добијају две одвојене оцене (градиво из новембра и градиво из децембра).

Можете их одговарати заједно или одвојено.