Када пишете нови mail, не заборавите да стaвите Subject ( Informatika III – zadatak 7). Ако одговарате на mail, аутоматски ће се уписати Subject.  Ако шаљете документе водите рачуна о имену документа, напишите ко је урадио и шта је урадио (Petrovic Sasa – zadatak 7).  Домаћи задаци који су задати доле се раде у свесци. Рад у свесци треба насловити бројем задатка, уписати датум и иницијале, на крају сликати телефоном и послати у прилогу е-поште.

 


 

Задатак 1 (септембар)

 

Материјал за читање можете преузети овде.

Одговоре на питања уписати у свеску:

 1. Навести аналогне аудио уређаје.
 2. Навести мане аналогне технологије.
 3. Скицирати 2.1 и 5.1 систем и обележити звучнике.
 4. Навести кораке дигитализације.
 5. Навести предности дигиталне технологије.
 6. Навести резолуцију Hd, 4K и 8К телевизије. Колики је однос количине информације између ових сигнала?

Задатак 2 (септембар)

 

Нацртати дијаграм звучне картице и обележити на њему прикључке и најважније чипове.


Задатак 3 (септембар)

 

Скинути са интернета и инсталирати програм MuseScore:

MuseScore 2.1

 


Задатак 4 (октобар)

 

Tрансповати пример са доње слике у вама задати тоналитет.

  • Балиновић –  Цис-дур
  • Билановић – Де-дур
  • Видовић –  Дис-дур
  • Вучковић –  Е-дур
  • Гавриловић- Еф-дур
  • Ђорђевић – Фис-дур
  • Китановић – Ге-дур
  • Константиновић – Гис-дур
  • Манић – А-дур
  • Милајчић – Аис-дур
  • Милановић – Ха-дур
  • Миленковић – Це-мол
  • Миливојевић – Цис-мол
  • Митровић – Де-мол
  • Николић – Дис-мол
  • Поповић – Е-мол
  • Радовановић – Еф-мол
  • Радовић – Фис-мол
  • Рендулић – Ге-мол
  • Симовић – Гис-мол
  • Тејић М  – А-мол
  • Тејић С –  Аис-мол
  • Томић – Ха-мол
  • Урошевић –  Це-мол хармонски
  • Чавић – Де-мол хармонски
  • Чучковић – Е-мол хармонски
  • Штрбац – А-мол хармонски
  • Штимац – Ха-мол хармонски
 
 •  сачувате га под својим презименом и именом ( у конкретном примеру то би било: Petrovic Petra – zadatak 1.mscz)
 •  пошаљете га електронском поштом

 

 


 

Питања за први тест. 

За већину питања се очекују кратки одговори од једне-две реченице. Ко није радио тест треба да напише одговоре у свеску.

 1. Шта је аналогно код аналогног сигнала?
 2. Које лоше одлике аналогног записа решавамо дигитализацијом?
 3. Шта тачно значи 5.1?
 4. Навести кораке дигитализације.
 5. Навести предности дигиталног сигнала у односу на аналогни.
 6. Зашто је дигитални сигнал отпорнији на сметње?
 7. Како делимо медије за чување дигиталног записа према принципу рада?
 8. Како се записују подаци на хард диску?
 9. У чему је разлика између електронске меморије и хард диска?
 10. Чиме се записују подаци на оптичким носиоцима података и шта је главни проблем?
 11. Навести примере интерфејса између корисника и машине?
 12. Шта је интерфејс?
 13. Која је улога аудио интерфејса?
 14. Врсте звучних картица?
 15. Навести елемената од којих се састоји звучна картица?
 16. Описати улогу хардверског кодека?
 17. Пут аудио сигнала? (опширан одговор)
 18. Како звучне картице синтетизују звук?
 19. Објаснити MIDI? (опширан одговор)

 


 

Контролни задатак је предвиђен за 2. фебруар. Раде се задаци који се налазе на страни 6 документа који се налази на почетку странице, у оквиру домаћег задатка бр. 1.

 


Оцене

 

  презиме и име тест
1 Балиновић 3
2 Билановић 4
3 Бојић 2
4 Видовић 1
5 Вучковић
6 Гавриловић
7 Ђорђевић 2+
8 Китановић 2
9 Константиновић
10 Манић 3
11 Милајчић 3^2
12 Милановић 5-
13 Миленковић 4
14 Миливојевић 5
15 Митровић 5
16 Николић
17 Петровић
18 Поповић 1>5
19 Радовановић
20 Радовић 5
21 Рендулић 3
22 Симовић
23 Тејић М. 2-
24 Тејић С.
25 Томић 5-
26 Урошевић 3
27 Чавић 1
28 Чучковић
29 Штрбац 4-
30 Штимац 2-