Када пишете нови mail, не заборавите да стaвите Subject ( нпр:  Informatika IV – zadatak 7). Ако одговарате на mail, аутоматски ће се уписати Subject.  Ако шаљете документе водите рачуна о имену документа, напишите ко је урадио и шта је урадио (Petrovic Sasa – zadatak 7).  Домаћи задаци који су задати доле се раде у свесци. Рад у свесци треба насловити бројем задатка, уписати датум и иницијале, на крају сликати телефоном и послати у прилогу е-поште.

 

Тест је заказан за 16. октобар. Очекујте иста питања која су дата у задацима 1 и 3.  Задате бројчане вредности у питањима могу бити различите од оних на сајту. За већину питања се очекују кратки одговори од једне-две реченице. Додатни плусеви иду онима који извуку одговоре у свеску и донесу то у уторак.

 


Задатак 1 (септембар)

 

Материјал за читање можете преузети овде. Већ од следећег часа можете усмено одговарати овај део градива.

Кратке одговоре на питања уписати у свеску:

 1. Колика је брзина звука у ваздуху?
 2. Шта је звук?
 3. Од чега зависи висина тона?
 4. Која физичка величина описује висину тона?
 5. Колики је слушни опсег човека по питању фреквенције.
 6. Колики је фреквенцијски опсег клавира или виолине?
 7. Шта је инфразвук? Шта је ултразвук?
 8. Шта је амплитуда?
 9. Која особина тона зависи од амплитуде звучног таласа?
 10. Каква је веза између притиска у ваздуху и јачине тона?
 11. Објаснити праг чујности, везано за јачину тона, и величине које га описују?
 12. За коју величину се везује вредност од нула децибела (0 dB)?
 13. Колики је слушни опсег човека у децибелима?
 14. Шта представљају криве једнаке гласноће?
 15. Шта су виши хармоници?
 16. Тон А има 110 осцилација у секунди. Колико осцилација има тон који је 2 октаве више.
 17. Тон Е има фреквенцију од 80 Hz. Колика је фреквенција тона који је за квинту виши?
 18. Написати првих 8 хармоника неког (A, C, D, G, …) тона.
 19. Каква је веза између таласног облика тона инструмента и његових хармоника?

 

 


Задатак 2 (септембар)

 

Нацртати у свесци следећи дијаграм. Превести све појмове на српски.

 

 

 


 

Задатак 3 (октобар)

 1. После колико секунди се чује ударац грома који се десио на удаљености од 1700 m?
 2. Које две врсте механичких таласа постоје?
 3. Шта је механички напон. Ознака и мерна јединица?
 4. Када долази до појаве нормалног напона, нацртати скицу?
 5. Када долази до појаве тангенцијалног напона, нацртати скицу?
 6. Изразити вредност притиска од 2,2 бара у паскалима?
 7. Изразити вредност притиска од 1200 KPa у барима?
 8. Колики је слушни опсег човека у паскалима?

Задатак 4 (октобар)

 

Преписати у свеску следећи график, преведен на српски:

 


Задатак 5 (урадити до 26. марта)

 

Градиво је постављено овде. Одговорити у свесци на следећа питања:

1. Навести слојеве OSI модела.
2. Шта је кабл.
3. Које каблове користимо за кућне и школске мреже и шта означава то име на српском?
4. Чиме се изражава брзина преноса података?
5. Чиме се RJ-45 прикључак повезује са каблом?
6. Шта куцамо у командом екрану да бисмо очитали IP и МАC адресу рачунара?
7. Навести три мрежна уређаја.
8. Од чега се састоји интернет пакет и која му је величина?
9. Ко рачунару додељује статичку IP адресу?
10. Који сервис покрећемо на рутеру да бисмо омогућили аутоматску доделу IP адреса.
11. Шта је стандард?
12. Навести 4 корака при DHCP додели адреса.
13. Зашто постоје приватне IP адресе?


Задатак 6 (урадити до 2. априла)

 

1. Скицирати RJ45 прикључак.
2. Скицирати пресек STP кабла.
3. Скицирати LAN и WAN конекцију (по потреби потражити и дијаграм на интернету).

 


Задатак 7  (урадити до 9. априла)

 

Одговорити у свесци на следећа питања:

14. Шта је интернет?
15. Навести неколико врсти услуга на интернету.
16. Шта је HTML?
17. Шта је веб (глобална, светска мрежа)?
18. Шта је веб сервер?
19. Који сервис повезује IP адресе рачунара и имена домена?
20. Дати примере за TLD.
21. Какве сервисе обухвата транспортни слој?
22. На који начин чувамо податке о отвореној сесији?
23. Навести три процеса која се обављају у слоју презентације
24. Шта је циљ компресије?
25. Ко су HTTP клијенти?
26. Чиме се баве системски и мрежни администратор?

 


Задатак 8 (урадити до 16. априла)

1. Објаснити и нацртати на примеру делове URL-a (по потреби потражити и на интернету 1, 2 ).
2. Нацртати пример симетричне енкрипције података (пронаћи пример на интернету).
3. Објаснити текстом и сликом  појмове – карактер, глиф, фонт, графема, фонема.

 


Оцене

 

*Ко жели да има високу оцену у једном тромесечју, треба да одговара усмено. Градиво за прво полугодиште је дато у задатку 1, а градиво за друго у задатку 5 (треће тромесечје је првих 7 страна, а четрвто је остатак). Потребно је да се што пре пријавите да бисмо заказали појединачна одговарања (петком предвече у кабинету за информатику) зато што групна настава још није дозвољена.

 

  презиме и име т1 тест т2-св тром2 зак т3-час з5 з6 т3 з7 з8
1 Алексић   5   5 5   + + 4 +  
2 Балиновић       5 5   + + 4    
3 Богавац       5 5   + + 4    
4 Бошковић   5 4   5 5   + + 4 + +
5 Величковић    3   3 3   +   3    
6 Димитријевић    2   3 3   + + 4 +  
7 Ђурић    2   1 2       1    
8 Златић 5 3 5 5 5 5     Н    
9 Илић       4 4   + + 5 +  
10 Јовановић    3   1 2   + + 4    
11 Јосиповић   5   5 5   + + 4 + +
12 Кладар 5 5   5 5   + + 4 + +
13 Милосављевић     3 3       1    
14 Николић М.    5   5 5   + + 4    
15 Николић Х.       4 4   +   3 +  
16 Опачић   2   5 4   + + 4 +  
17 Павићевић    3   2 3       1    
18 Павловић       4 4   +   3    
19 Петровић   3+ ++-  +  +.  + 4     + + 4 +  
20 Поповић  5 5       5 5 5   + + 4 + +
21 Ревишин    2   1 2       1 +  
22 Сабовљевић    2   1 2   +–   2    
23 Спасић   4   2 3   +   3    
24 Ћалић       5 5   + -+ 3 -+