Када пишете нови mail, не заборавите да стaвите Subject ( нпр:  Informatika IV – zadatak 7). Ако одговарате на mail, аутоматски ће се уписати Subject.  Ако шаљете документе водите рачуна о имену документа, напишите ко је урадио и шта је урадио (Petrovic Sasa – zadatak 7).  Домаћи задаци који су задати доле се раде у свесци. Рад у свесци треба насловити бројем задатка, уписати датум и иницијале, на крају сликати телефоном и послати у прилогу е-поште.

 

Тест је заказан за 16. октобар. Очекујте иста питања која су дата у задацима 1 и 3.  Задате бројчане вредности у питањима могу бити различите од оних на сајту. За већину питања се очекују кратки одговори од једне-две реченице. Додатни плусеви иду онима који извуку одговоре у свеску и донесу то у уторак.

 


Задатак 1 (септембар)

 

Материјал за читање можете преузети овде. Већ од следећег часа можете усмено одговарати овај део градива.

Кратке одговоре на питања уписати у свеску:

 1. Колика је брзина звука у ваздуху?
 2. Шта је звук?
 3. Од чега зависи висина тона?
 4. Која физичка величина описује висину тона?
 5. Колики је слушни опсег човека по питању фреквенције.
 6. Колики је фреквенцијски опсег клавира или виолине?
 7. Шта је инфразвук? Шта је ултразвук?
 8. Шта је амплитуда?
 9. Која особина тона зависи од амплитуде звучног таласа?
 10. Каква је веза између притиска у ваздуху и јачине тона?
 11. Објаснити праг чујности, везано за јачину тона, и величине које га описују?
 12. За коју величину се везује вредност од нула децибела (0 dB)?
 13. Колики је слушни опсег човека у децибелима?
 14. Шта представљају криве једнаке гласноће?
 15. Шта су виши хармоници?
 16. Тон А има 110 осцилација у секунди. Колико осцилација има тон који је 2 октаве више.
 17. Тон Е има фреквенцију од 80 Hz. Колика је фреквенција тона који је за квинту виши?
 18. Написати првих 8 хармоника неког (A, C, D, G, …) тона.
 19. Каква је веза између таласног облика тона инструмента и његових хармоника?

 

 


Задатак 2 (септембар)

 

Нацртати у свесци следећи дијаграм. Превести све појмове на српски.

 

 

 


 

Задатак 3 (октобар)

 1. После колико секунди се чује ударац грома који се десио на удаљености од 1700 m?
 2. Које две врсте механичких таласа постоје?
 3. Шта је механички напон. Ознака и мерна јединица?
 4. Када долази до појаве нормалног напона, нацртати скицу?
 5. Када долази до појаве тангенцијалног напона, нацртати скицу?
 6. Изразити вредност притиска од 2,2 бара у паскалима?
 7. Изразити вредност притиска од 1200 KPa у барима?
 8. Колики је слушни опсег човека у паскалима?

Задатак 4 (октобар)

 

Преписати у свеску следећи график, преведен на српски:

 


 

Оцене

 

  презиме и име тром1-св тром1 тест зад1 зад2 зад3 зад4 тром2-св тром2 зак
1 Алексић     5 +  + + +   5 5
2 Балиновић  +      +  +  + +   5 5
3 Богавац  +     ++ ++  ++     5 5
4 Бошковић     5^4  + + + +   5 5
5 Величковић      3 + + +     3 3
6 Димитријевић      2 +  + + +   3 3
7 Ђурић      2           1 2
8 Златић +++ 5 3 +       5 5 5
9 Илић   ++             4 4
10 Јовановић +    3           1 2
11 Јосиповић +   5  + +  + +   5 5
12 Кладар   5 5 + + + +   5 5
13 Милосављевић      ++ +       3 3
14 Николић М. +    5  +  + + +   5 5
15 Николић Х.        ++ + + + + ++   4 4
16 Опачић     2 +  +  + +   5 4
17 Павићевић      3           2 3
18 Павловић +     +  + + +   4 4
19 Поповић    5 5  +  +  ++ +       5 5 5
20 Ревишин      2       +   1 2
21 Сабовљевић      2           1 2
22 Спасић     4           2 3
23 Ћалић       ++  ++ + + ++   5 5