Материјал можете читати на сајту или скинути верзију за штампу овде. Питања се налазе испод панела за листање документа. IV godina - zima 2018

Листа питања:

 1. Колика је брзина звука у ваздуху?
 2. Шта је звук?
 3. Од чега зависи висина тона?
 4. Која физичка величина описује висину тона?
 5. Колики је слушни опсег човека по питању фреквенције.
 6. Колики је фреквенцијски опсег клавира или виолине?
 7. Шта је инфразвук? Шта је ултразвук?
 8. Шта је амплитуда?
 9. Која особина тона зависи од амплитуде звучног таласа?
 10. Каква је веза између притиска у ваздуху и јачине тона?
 11. Објаснити праг чујности, везано за јачину тона, и величине које га описују?
 12. За коју величину се везује вредност од нула децибела (0 dB)?
 13. Колики је слушни опсег човека у децибелима?
 14. Шта представљају криве једнаке гласноће?
 15. Шта су виши хармоници?
 16. Тон А има 110 осцилација у секунди. Колико осцилација има тон који је 2 октаве више.
 17. Тон Е има фреквенцију од 80 Hz. Колика је фреквенција тона који је за квинту виши?
 18. Написати првих 8 хармоника неког (A, C, D, G, …) тона.
 19. Каква је веза између таласног облика тона инструмента и његових хармоника?
 20. Која је мерна јединица за јачину струје (напон, фреквенцију, снагу, отпорност)?
 21. Која је ознака мерне јединице за јачину струје (напон, фреквенцију, снагу, отпорност)?
 22. Шта је електрична струја?
 23. Шта одређује јачину електричне струје?
 24. У чему је разлика између једносмерне и наизменичне струје? Каква је улога фреквенције?
 25. Где се најчешће користи једносмерна, а где наизменична струја? Навести њихове ознаке?
 26. Шта је напон?
 27. Колики су напон и фреквенција у утичницама у Европи?
 28. Шта је батерија и коликог је обично напона ?
 29. Шта је улога трансформатора?
 30. Шта се дешава ако на трансформатор прикључимо уређај веће снаге од декларисане?
 31. Навести распон снаге обичне и LED сијалице?
 32. Зашто се код проводника јавља отпорност кретању електричне струје?
 33. Да ли сви звучници имају исту отпорност? Колика је она?
 34. Како повећање дужине проводника утиче на укупну отпорност?
 35. Како повећање попречног пресека кабла утиче на отпорност?
 36. Од чега зависе топлотни губици, тј. загревање проводника?
 37. Набројати степене звучног система.
 38. Описати улазни (излазни) степен звучног система.
 39. Која је основна сврха миксете?
 40. Чиме се контролише ниво сигнала на миксети?

Као што се по питањима и види очекују се кратки одговори, углавном дужине једне реченице. Ко читко и јасно извуче пуне одговоре на питања у свеску, добија додатне поене за рад. То је посебно препоручиво за оне који не долазе редовно на предавања. Пун одговор на прво питање није само једна цифра већ: Брзина звука у ваздуху износи….


 

Оцене

 

1 презиме и име градиво 1 тром 1 градиво 2 свеске тром 2 закључна
2 Вујчић М. 2 1 1 3 2
3 Вуковић О. 3 3 / 2 4 3
4 Динић М. Н
5 Јанковић А. 4 5 / 5 5 5
6 Кољковић Т. 2 4 2 3 3
7 Маројевић Марија (3) / Н
8 Милошевић Марта 1 2 2 2 2
9 Николић Сандра 5 5 5 5 5
10 Петрић Михајло 3 5 3 5 4
11 Рајковић Иван 2 5 2 5 4
12 Тодоровић Теодора 3 5 5 5 5
13 Тошков Петар 3 3 2 2 3
14 Ћулибрк Ксенија 2->5 5 5 (4) 5
15 Хаџиантић Лана 1 4 2 4 3
16 Црнојевић Тијана 1 5 4 5 (5) 4