Писмени задатак из математике је предвиђен за 20. радну недељу (8.феб – 13. феб). Потребно је да купите вежбанке А4  на квадратиће. Планирани су задаци:

 • скупови (задаци 4, 5, 6, 7, 8 из документа)
 • комбинаторика (примери 4, 5, 6, 7 , 8 са страна 36-38 у књизи;  задаци 36, 37, 38, 39, 40 са стране 45 у књизи, а чија детаљна решења имамо овде)
 • одређивање НЗД помоћу Еуклидовог алгоритма (пример 3 са стране 51 у књизи)
 • одређивање НЗД и НЗС растављањем на просте чиниоце ( пример 3 са стране 55 у књизи )

 


Задатак 1 ( урадити до 5. марта )

Скуп рационалних бројева (страна 62 у књизи)

 • прочитати лекцију и кратко објаснити скупове природних бројева, целих бројева, рационалних бројева
 • поступно уради задатаке 1 и 2 са стране 87
 • поступно урадити задатке 3, 4 и 5 на страни 64 (трећи задатак радити свођењем на разломке)

 


Задатак 2 ( урадити до 5. марта )

Апсолутна вредност реалног броја (страна 74 у књизи)

 • објаснити шта је апсолутна вредност броја
 • урадити пример 1 са стране 74
 • поступно урадити задатке 20 и 21 са стране 89

 


Задатак 3 (урадити до 12. марта)

Приближне вредности реалних бројева (страна 76 у књизи)

 • прочитати лекцију (страна 76 и 77 у књизи), обратити пажњу на табелу са правилима за заокругљивање
 • урадити задатак 1 и 2 (страна 76 и 77 )
 • поступно уради задатак 23  са стране 89 (дефиниција апсолутне грешке је на почетку 78. стране)

 


Задатак 4 (урадити до 12. марта)

 

Прочитати примере 3, 4 ,5 и 6 (страна 77, 78, и 79 у књизи), па на основу тога објаснити шта су:

 • приближна вредност броја, апсолутна грешка,  граница апсолутна грешке, релативна грешка
 • поступно урадити задатак 3 ( страна 79)
 • поступно уради задатак 24 (страна 89),  користити поступак из примера 7 са стране 80

Задатак 5 (урадити до 23. марта)

Прочитати лекцију Степен чији је изложилац цели број (страна 81), па

 • преписати осенчена правила са страна 81, 82, 83 ,84 и 85
 • дати примере за горе преписана правила са конкретним бројвеним вредностима
 • поступно урадити задатке 1, 2, 3, 4  и 5 са горњих страница

 


Задатак 6 (урадити до 23. марта)

 • поступно  уради задатаке 28, 29, 30, 21, 32, 33 и 34 са стране 90

 


Задатак 7 (урадити до 2. априла)

 

Увод у геометрију:

 • приписати грчки алфабет са изговором (страна 92)
 • објаснити шта је аксиома у математици (страна 93)
 • објаснити и нацртати појмове: колинеарно, неколинеарно, компланарно, некомпланарно, продора, паралелности, мимоилажења (страна 94, 95)
 • објаснити и нацртати појмове: конвексности, неконвексности (страна 104)

 


Задатак 8 (урадити до 4. априла)

Пропорционалност:

 • поступно урадити задатак 1 са стране 112
 • поступно урадити задатак 3 са стране 114
 • прочитати лекцију Директна и обрнута пропорционалност (страна 116, 117, 118) па урадити задатак 1 са стране 117
 • објаснити шта је коефицијент обрнуте пропорционалности (страна 117)
 • из Примене пропорција поступно урадити задатке 1, 2, 3, 4, 5 и 6  (стране 119-123)

 


 

Задатак 9 (урадити до 11. априла)

Са страна 126 и 127 :

 • поступно урадити задатке: 1, 2, 3, 4 (продужена пропорција је објашњена на страни 114)
 • поступно урадити задатке: 13, 14, 15, 16

 


Задатак 10 (урадити до 19. априла)

 

Са стране 128:

 • поступно урадити задатке 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31.

Задатак 11 (урадити до 25. априла)

 

Прегледати лекцију Подударности дужи и углова (страна 130-136), па објасни речима и цртежом шта су

 • суседни и упоредни углови
 • ортогоналне праве и нормала
 • једнакокраки троугао
 • центар и оплупречник кружнице
 • кружнице које се додирују споља и изнутра
 • сечица, тангента, централни угао, кружни лук и тетива

Шестаром конструисати:

 • симетралу дужи
 • симетралу угла
 • нормалу на праву из дате тачке

Задаци за писмени:

Врсте задатака и теоријски део у књизи:

 1.  Превођење децималног број у разломак (стр. 62)
 2. Рационални бројеви (стр. 64)
 3.  Апсолутна вредност реалног броја (стр. 74)
 4. Пропорционалност  (стр. 112-128)

Писмени ће се одржати 14. маја. У документима су знаком ❖ обележени делови и задаци на које треба да обратите пажњу. Део који се односи на прве три ставке је овде, а део који се односи на пропорционалност можете преузети овде. Сва питања можете поставити путем е-поште или у уторак на часу.

 

 


 

ОЦЕНЕ

 

 

мат презиме и име тест т1 т2 пис1 т3 т4 тест закљ
1 Банда 4- 3 2 2 1 1 2
2 Блануша 5 5 5 5 5- 55 ? 5 5
3 Васић 1 4 3 53 ? 3 3
4 Глушица 5 2 41 ? 2 3
5 Драгосављевић 4 3 1 51 ? 2 3
6 Ђорђевић 1 2 3- 2 ? 1 2
7 Илић 3 4 4^3 41 ? 2 3
8 Јовановић А. 1 3 1 ? 1+ 2
9 Јовановић В. 3 1 41 ? 2
10 Јовановић Д. 1 2 1 43 ? 1 2
11 Јончић 3 2 3 ? 3- 3
12 Јосифоски 4 4 4 54 2 4
13 Мићановић 5 5 4^3 55 ? 5- 5
14 Михајловић 3 5 4 1 53 ? 5^4 4
15 Мишковић 1 2 1 31 ? 1 2
16 Младеновић 3 4 5 53 ? 3 4
17 Николић Је. 4 5 3 53 4 2 4
18 Николић Јо. 1 3 3 ? 1 2
19 Опсеница 4 4 41 3 4 4
20 Пршић 1>3 4 2 4 3 4
21 Симовић 3 3 ? 2
22 Стакић 2 2 3+ 31 ? 1 2
23 Станковић 2 1,1 4^3 2 ? 1 2
24 Стевић 2,1 2 4 31 ? 2
25 Стојановић 1 3 ? 2
26 Шутић 5 5 53 5 4 5