Тест из области скупови заказан је за петак 16.октобар. На тесту ће бити задаци из документа који је постављен у задатку 1. Сва питања можете поставити путем е-поште или током редовних часова Математика/Информатике.

 


 

Када пишете нови mail, не заборавите да стaвите Subject ( Informatika III – zadatak 7). Ако одговарате на mail, аутоматски ће се уписати Subject.  Ако шаљете документе водите рачуна о имену документа, напишите ко је урадио и шта је урадио (Petrovic Sasa – zadatak 7).  Домаћи задаци који су задати доле се раде у свесци, сликају телефоном и шаљу као прилог у е-пошти. Рад у свесци треба насловити бројем задатка, уписати датум и иницијале, на крају сликати телефоном и послати у прилогу е-поште.

 


 

Задатак 1 (септембар)

 

Материјал за читање можете преузети овде.

 

 1. Преписати у свеску лекцију са прве стране и упознати се са појмовима.
 2. Нацртати Венове дијаграме скупова:
   • A = { x | x∈N ∧ x>4 ∧ x<8 }
   • B = { x | x∈N ∧ x>3 ∧ x⩽12 ∧  (x = 2n | n∈N )}
   • C = { x | x∈N ∧ x⩾4 ∧ x<12 ∧  (x = 2n-1 | n∈N )}

 


 

Задатак 2 (септембар)

 

За горњи задатак одредити:

 • А ∩ B
 • А ∩ C
 • B ∩ C
 • А ∩ B ∩ C
 • А ∪ B ∪ C

 


 

Задатак 3 (септембар)

 

Одредити елементе скупова А, B и C ако је А∪B∪C = {x | x ∈ N , x < 9}, А∩B∩C = {1, 5}, C \ (А ∪ B) = {2, 4}, А ∩ (C \ B) = ∅ и B ∪ C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8}.

 


 

Задатак 4 (октобар)

 

Прочитати лекцију  Логички везници (стране 10 и 11 у књизи) и написати у свеску:

 

 • шта је исказ
 • шта је негација, дати пример
 • шта је дисјункција, дати пример
 • шта је конјункција, дати пример

Ко још увек нема књигу, има доступно прво поглавље на следећем линку:

https://www.yumpu.com/en/document/fullscreen/62616738/-klett


Задатак 5 (октобар)

 

Прочитати лекцију  Уређен пар. Декартов производ (страна 24) и написати у свеску:

 • дефиницију уређеног пара
 • дефиницију Декартовог производа
 • израчунати AxB и BxA за скупове дате у Примеру 1.
 • урадиити 1. задатак

 

 


Задатак 6 (октобар)

 

Прочитати лекцију  Фунцкије (стране 24 и 25) и написати у свеску:

 • према Примеру 1. представити функцију једним графичким приказом и као скуп уређених парова
 • дефиницију функције
 • објаснити шта су домен и кодомен функције
 • из Примера 2. објаснити шта нису функције

 

 


Задатак 7 (октобар)

 

Прочитати лекцију Елементи комбинаторике (стране 35 и 36) и у свесци:

 • дати решење и графички приказ за примере 3, 4 и 5

 


Задатак 8  (октобар)

 

Прочитати лекцију Елементи комбинаторике (стране 37 и 38)  и у свесци:

 • дати решење и графички приказ за примере  6, 7  и 8

 


 

Оцене

 

презиме и име тест 1
1 Банда 4
2 Блануша 5
3 Васић 1
4 Глушица 5
5 Голеш *
6 Драгосављевић 4
7 Ђорђевић 1
8 Илић 3
9 Јовановић А. 1
10 Јовановић В.
11 Јовановић Д. 1
12 Јончић 3
13 Јосифоски 4
14 Мићановић 5
15 Михајловић 3
16 Мишковић 1
17 Младеновић 3
18 Николић В. 1
19 Николић Je. 4
20 Николић Jo. 1
21 Опсеница 4+
22 Пршић 1
23 Радоњић 5^4
24 Симовић
25 Спасојевић
26 Стакић 2
27 Станковић 2
28 Стевић 2
29 Стојановић
30 Шутић 5