Писмени задатак из математике је предвиђен за 20. радну недељу (8.феб – 13. феб). Потребно је да купите вежбанке А4  на квадратиће. Планирани су задаци:

 • скупови (задаци 4, 5, 6, 7, 8 из документа)
 • комбинаторика (примери 4, 5, 6, 7 , 8 са страна 36-38 у књизи;  задаци 36, 37, 38, 39, 40 са стране 45 у књизи, а чија детаљна решења имамо овде)
 • одређивање НЗД помоћу Еуклидовог алгоритма (пример 3 са стране 51 у књизи)
 • одређивање НЗД и НЗС растављањем на просте чиниоце ( пример 3 са стране 55 у књизи )

 


Задатак 1 (јануар)

Скуп рационалних бројева (страна 62 у књизи)

 • прочитати лекцију и кратко објаснити скупове природних бројева, целих бројева, рационалних бројева
 • поступно уради задатаке 1 и 2 са стране 87
 • поступно урадити задатке 3, 4 и 5 на страни 64

 


Задатак 2 (јануар)

Апсолутна вредност реалног броја (страна 74 у књизи)

 • објаснити шта је апсолутна вредност броја
 • урадити пример 1 са стране 74
 • поступно урадити задатке 20 и 21 са стране 89

 


Задатак 3 (фебруар)

Приближне вредности реалних бројева (страна 76 у књизи)

 • прочитати лекцију (страна 76 и 77 у књизи), обратити пажњу на табелу са правилима за заокругљивање
 • урадити задатак 1 и 2 (страна 76 и 77 )
 • поступно уради задатак 23 (страна 89)

 


Задатак 4 (фебруар)

 

Прочитати примере 3, 4 ,5 и 6 (страна 77, 78, и 79 у књизи), па на основу тога објаснити шта су:

 • приближна вредност броја, апсолутна грешка,  граница апсолутна грешке, релативна грешка
 • поступно урадити задатак 3 ( страна 79)
 • поступно уради задатак 24 (страна 89),  користити поступак из примера 7 са стране 80

Задатак 5 (фебруар)

Прочитати лекцију Степен чији је изложилац цели број (страна 81), па

 • преписати осенчена правила са страна 81, 82, 83 ,84 и 85
 • дати примере за горе преписана правила са конкретним бројвеним вредностима
 • поступно урадити задатке 1, 2, 3, 4  и 5 са горњих страница

 


Задатак 6 (фебруар)

 • поступно  уради задатаке 28, 29, 30, 21, 32, 33 и 34 са стране 90

 


 

ОЦЕНЕ

 

мат презиме и име % оцена
1 Банда Илић Илија 36 2
2 Блануша Маја 78 5-
3 Васић Милутин 52 3
4 Глушица Василије
5 Драгосављевић Дијана 28 1
6 Ђорђевић Матија 47 3-
7 Илић Лука 60 4^3
8 Јовановић Андреј
9 Јовановић Влајко 1
10 Јовановић Димитрије 1
11 Јончић Лазар
12 Јосифоски Анђела 70 4
13 Мићановић Нина 62 4^3
14 Михајловић Јана 1
15 Мишковић Петар 1
16 Младеновић Филип 80 5
17 Николић Владимир
18 Николић Јелисавета 52 3
19 Николић Јован
20 Опсеница  Саша
21 Пршић Ленка
22 Радоњић Димитрије
23 Симовић Лазар
24 Спасојевић Сања
25 Стакић Василије 57 3+
26 Станковић Петар 62 4^3
27 Стевић Марко 64 4
28 Стојановић Лука
29 Шутић Јелисавета