Градиво за одговарање из трећег тромесечја можете преузети овде или читати доле:

I godina - usmeni

 


ОЦЕНЕ

Ово су  оцене са тестова из првог и другог тромесечја, заједно са оценама које добијате за рад на часу, свеке, домаће задатке, и слично.

презиме и име гр. 1 тр. 1 гр. 2 тр. 2 полугод. тром. 3
1 Балиновић М. 1 2 1 3 2 +
2 Билановић Ј. 5 4 5 5 5 +
3 Бојић К. 5 3 5 4 5
4 Богић В. 3* / 4 гр 3 4 (4)
5 Видовић Н. 2 4 1 5 3 +
6 Вујчић Н. 1 1 1 1 1
7 Гавриловић Р. 3 1 1 3 2
8 Ђорђевић А. 2 1 1 2 2 – –
9 Китановић Н. 2 1 2 4 3 + – –
10 Константиновић А. 5 5 5 5 5
11 Манић Ј. 2 1 5 3 3 +
12 Мартић М. 1 2 2 3 2
13 Милановић Ђ. 3 3 5 3 4 + –
14 Митровић Е. 3 3 5 3 4 – –
15 Поповић П. 4 5 4 5 5 +
16 Радовић М. 5 5 4 5 5 +
17 Рендулић Ј. 2 4 2 3 3 – –
18 Симовић Л. 1 3 3 4 3
19 Тејић М. 1 3 4 5 3 +
20 Тејић С. +
21 Томић Ј. 5 5 4 4 4
22 Урошевић М. 3 2 4 5 4
23 Чавић С. 3 2 4 5 4 +
24 Чучковић С. 5 5 5 5 5 +
25 Штрбац А. 2 2 3 5 3 +